Fishingoutlet

Az összes megjelenített termék raktárunkkal szinhronizált aktuális készlet alapján látható.

Csak minőségi gyártók/forgalmazók termékeit találod a webáruházunkban. Az összes termék elismert horgász szaktekintélyek által használt illetve tesztelt.

Pár példa az általunk forgalmazott márkák közül, amelyek mögött elismert horgász szaktekintélyek állnak:

 • Serie Walter, Manta, Maros, EA termékek fejlesztése/gyártása: Walter Tamás világ/európa bajnok, Walter Barna Diána - női egyéni világbajnok, Erdei Attila feeder világbajnok, idősebb/ifjabb Barna Szilárd csapat és klubcsapat világbajnokok
 • Tubertini termékek fejlesztése/tesztelése: Erdei Attila feeder világbajnok
 • Feedermania fejlesztése/gyártása: Jankovich Krisztián feeder specialista receptúrája alapján
 • Guru: Nem kisebb nevek állnak a márka mögött mint Bill Reynolds, Steve Ringer, James Cooper és még számtalan más elismert horgász szaktekintély Európa több országából
 • Preston: Nem csoda, hogy a végső termékek tökéletesek lesznek, hiszen elismert angol versenyhorgászok és szaktekintélyek vesznek részt a fejlesztésekben mint Des Shipp, Lee Kerry, Neil McKinnon, Mick Vials és Andy Findlay.
 • Ringers: Phil Ringers testvére, Steve Anglia legjobb és legsikeresebb matchhorgásza, és emelett az apa Geoff is elismert szaktekintély a horgászok körében.

Nem vagyunk tökéletesek mi sem, de törekszünk arra, hogy napról napra fejlesszük raktárkészleteinket, szakmai tudásunkat mert ezzel szeretünk foglalkozni. 

Top termékek

Szállítási információ

Szállítás és fizetés feltételei:

Minimum rendelési érték: 1.000,- ft
 
Szálítási díjak Magyarország:

 • 1000 ft - 19.990 ft rendelési érték között 1790 ft a szállítási díj,
 • 19.990,- ft rendelési érték felett ingyenesen szállítunk

Szállítási idő: 1-3 munkanap

Elállás menete

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződéstől indokolás nélküli elállhat

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül. A megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a megrendelő tett ajánlatot, a megrendelőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A megrendelő elállása esetén az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt romlandó (pl. kozmetikai) termék (pl. krém, parfüm, stb.) csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (például postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a megrendelőnek kell viselnie, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Jogszabálytárból (https://njt.hu/).

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatás:

Vállalkozásunk figyelemmel a 2001. évi CVIII. törvény 13A. § előírásaira:

 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 • A fent meghatározott célokból kezelt adatokat vállalkozásunk törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adattörlést haladéktalanul elvégezzük.
 

A vállalkozásunkkal szerződő fél az adatvédelmi tájékoztatást és annak tartalmát elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Fishingoutlet adatok
Cégnév: Fishingoutlet
Székhely: 2481 Velence, Halastófolyás utca 42.
Telefonszám: +36 20 218 48 84
E-mail cím: info@fishingoutlet.hu
Adószám: 69341465-2-27
Cégjegyzékszám:
Fishingoutlet