FISHINDA - FISHINDA ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) vonatkoznak a Fishinda alkalmazás, a www.fishinda.com weboldal, további alkalmazásaink és eszközeink, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink (együttesen: „Szolgáltatások”) használatára, amelyeket a Magyar Állam törvényei alapján működő Fishinda Kft., a Magyarország, 8096 Sukoró, Páfrány köz 11. címen és 07-09-027623 cégjegyzékszámon jogszerűen bejegyzett cég biztosít. (A nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése – Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 25850895-2-07)

A Szolgáltatások elérésével és/vagy használatával Ön ezúton megerősíti, hogy elolvasta, és ezáltal elfogadja a Feltételekben foglaltakat. Amennyiben Ön 18 év alatti személy, úgy ezennel kijelenti, hogy az Ön törvényes képviselője elolvasta a Feltételeket, ezzel elfogadva az abban foglaltakat.

 

1. SZOLGÁLTATÁSOK

A Fishinda weboldal és mobilapplikációk a sporthorgászattal kapcsolatos információk észlelésére, nyomonkövetésére és megosztására szolgálnak. A Feltételek elfogadásával és a Feltételeknek megfelelő használat kitételével a Fishinda a Szolgáltatásoknak egy nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbadható, korlátozott hozzáférési és használati jogát biztosítja az Ön részére, kizárólag magánjellegű célokra.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes mértékben Ön felel a Szolgáltatásaink használata során esetlegesen felmerülő internetkapcsolati és/vagy mobilhasználati díjakért. További információkért kérjük, hogy keresse szolgáltatóját, illetve mobilszolgáltatóját.

A Fishinda ezen Feltételeken keresztül biztosítja Ön számára a Szolgáltatások hozzáférhetőségét és felhasználási engedélyét, a Feltételekben foglalt felhasználói magatartás tanúsítása esetén. Ugyanakkor Ön elfogadja, hogy teljes mértékben az Ön felelőssége a megfelelő horgász engedélyek és egyéb hivatalos felhatalmazások beszerzése a horgászásra kijelölt, esetlegesen a mi Szolgáltatásainkban is megjelenített területeken.

2. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

A Szolgáltatások integritásának fenntartása és a felhasználói élmény elősegítése érdekében bizonyos szabályoknak eleget kell tenni. A Szolgáltatásokat csak a következő esetekben használhatja:

 • Ön betöltötte tizennegyedik (14.) életévét;
  • Ön beleegyezik a Szolgáltatások kizárólag magán-, és nem kereskedelmi jellegű felhasználásába, így nem alkalmazza azokat például áruk vagy Szolgáltatások értékesítésére vagy marketing célokra;
  • Ön elfogadja, hogy csak az Ön által birtokolt, vagy arra jogosultan rendelkezésére álló Tartalmakat küld, tölt fel, kommunikál, továbbít, vagy tesz elérhetővé a Szolgáltatásokban;
  • Ön vállalja, hogy nem használja más személy vagy szervezet nevét vagy e-mail címét a Szolgáltatások használata során;
  • Felhasználói fiók létrehozása esetén Ön beleegyezik abba, hogy platformonként csak egy fiókot hoz létre, megadja a teljes nevét és egy érvényes e-mail címét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetünk Önnel, vagy amely a fiók regisztrációjának következő lépéseként funkcionálhat. Továbbá Ön vállalja, hogy felhasználói fiókjának bejelentkezési adatait biztonságosan kezeli, amely – nem kizárólagos jelleggel – magában foglalja, hogy bejelentkezési adatait más személy részére ki nem adja, vagy bejelentkezési adatainak vagy fiókjának használatát másnak nem engedélyezi; és elfogadja a fiókjának használata következtében végzett tevékenységek teljes felelősségét;
 • Ön elfogadja, hogy nem gyűjt be semmilyen személyes információt (például felhasználónevet és e-mail címet) a Szolgáltatások többi felhasználójától azok beleegyezése nélkül;
  • Ön elfogadja, hogy nem elemezheti, bonthatja szét vagy fejtheti vissza a Szolgáltatásokat, illetve semmilyen módon nem játszhatja ki, kapcsolhatja ki, vagy más módon nem zavarhatja meg a Szolgáltatások technológiai eljárásait vagy a biztonsággal kapcsolatos funkcióit; és
  • Ön beleegyezik, hogy nem távolít el vagy módosít semmilyen szerzői vagy egyéb tulajdonjogi közleményt.

3. ADATVÉDELEM

Fiókjának regisztrációjakor Ön személyes információkat szolgáltat részünkre, melyek az alkalmazandó jogszabályok szerint személyes adatoknak minősülnek. A Fishinda az Ön személyes adataiért felelős félként jár el. A Feltételek elfogadásával Ön a Fishinda számára jóváhagyja a https://fishinda.com/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon közétett Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően gyűjtött adatok felhasználását.

Amennyiben Ön elfogadja a Szolgáltatásaink számára engedélyezett harmadik felekkel (például közösségi hálózatok oldalaival) történő interakciót, akkor Ön biztosítja számunkra a nevezett harmadik felek által velünk megosztott információk használati engedélyét.  Javasoljuk, hogy az esetlegesen velünk megosztott információk kapcsán olvassa el alaposan a harmadik felekre vonatkozó feltételeket.

4. TARTALOM

A Fishinda számára kiemelten fontos egymás tisztelete és a felhasználók által megosztott Tartalmak eredetisége. A Szolgáltatások használata, valamint a Szolgáltatásokkal és azok további felhasználóival történő interakciója során Ön küldhet, feltölthet, kommunikálhat, továbbíthat, vagy más módon elérhetővé tehet számunkra és/vagy a Szolgáltatások egyéb felhasználói számára információkat, mint például képeket, videókat, szövegeket, hanganyagokat, földrajzi helyzetét és egyéb tartalmakat (együttesen: „Tartalom”, vagy esetenként “Tartalmak”). Mindazonáltal Ön elfogadja, hogy az Ön által küldött, feltöltött, kommunikált, továbbított vagy más módon elérhetővé tett Tartalmakra a következők vonatkoznak:

 • Megfelelnek a valóságnak, és nem tartalmaznak hamis vagy félrevezető Tartalmakat;
  • Nem tartalmaznak a legcsekélyebb mértékben sem fenyegető, becsmérlő, rágalmazó, pornográf, faji vagy etnikai tekintetben sértő, bántalmazó, diszkriminatív, rágalmazó vagy egyéb módon jogtalan vagy nem megfelelő információt;
  • Nem sértik a szellemi tulajdont (beleértve a szerzői jogot), bármely harmadik fél nyilvánossági, adatvédelmi vagy egyéb jogait;
 • Nem tartalmaznak jogszerűtlenül terjesztett információt (például bennfentes vagy bizalmas információt);
  • Nem tartalmaznak semmilyen kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós anyagot, levélszemetet, spamet, lánclevelet, piramisjátékot, vagy bármely más ajánlatot; és
  • Nem tartalmaznak szoftver vírust, vagy bármely más technológiát, amely károsíthatja a Szolgáltatásokat, illetve annak és felhasználóinak érdekeit vagy tulajdonát.

A Fishinda méltányolja a Tartalmak kifogásolható vagy jogosulatlan használatáról történő értesítéseket, így arra kéri a felhasználókat, jogtulajdonosokat és engedélybirtokosokat, hogy az esetleges jogsértésekről tájékoztassák a Fishinda-t az info@fishinda.com címre történő üzenet küldésével.

A Fishinda ezúton fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint – de nem kötelezhetően – eltávolítson a Szolgáltatásokból bármilyen Tartalmat. A Fishinda nem vizsgálja felül a Tartalmakat, ezáltal nem felelős a bármely harmadik féltől származó Tartalmakért, az Ön által megadott Tartalmakért, és az azokban foglalt, azok által elérhetővé tett vagy más módon a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan felhasznált információkért, valamint nem felelős bármely Tartalom törléséért vagy veszteségéért.

Amennyiben az Ön által küldött, feltöltött, kommunikált, továbbított vagy más módon elérhetővé tett Tartalom szellemi vagy ipari tulajdonjogot (például szerzői jogot) formál, Ön a Fishinda számára korlátlan, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, örökös, jogdíjmentes, teljesen mértékben továbbadható és teljesen átruházható jogot biztosít a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Tartalom használatára, másolására, reprodukálására, módosítására, fordítására, nyilvánosságra hozására és/vagy nyilvános hozzáférhetőségére. Ön az ide vonatkozó törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékében lemond a Tartalomban megjelölt és/vagy erkölcsi jogáról. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmakat esetlegesen megoszthatjuk partnereinkkel és/vagy együttműködő vállalatokkal.

5. COOKIE-K

Szolgáltatásaink látogatása, vagy a velük történő interakció során a Fishinda vagy meghatalmazott szolgáltatóink cookie-kat használnak bizonyos típusú információk tárolására. A Feltételek elfogadásával Ön a Fishinda számára jóváhagyja a https://fishinda.com/hu/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően gyűjtött cookie-k felhasználását.

6. MEGSZÜNTETÉS ÉS TÖRLÉS

Ön a fiókját és a Szolgáltatások igénybevételét bármikor megszüntetheti. Ön elfogadja, hogy a Feltételek megszegése esetén a Fishinda lezárhatja az Ön fiókját és a Szolgáltatások igénybevételét, bár kisebb kihágás esetén a Fishinda nem szándékszik ilyen intézkedéseket eszközölni. A meg nem erősített vagy régóta inaktív fiókok is törlésre kerülhetnek.

Akár Ön, akár mi szüntetjük meg a fiókját, Ön tudomásul veszi, hogy ezen esetekben minden Ön által addig birtokolt Tartalom elérhetetlenné válik.

Ön ezennel elfogadja, hogy a Szolgáltatások használatával Ön eltekint addigi esetleges törvényes törlési jogától.

7. KÖTELEZETTSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS

A Feltételek semmilyen része nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a mi részünkről képződő visszaélésből, megtévesztő viselkedésből vagy gondatlanságból fakadó káreseményekkel kapcsolatban.

A Fishinda a Szolgáltatások kapcsán felmerülő vagy egyéb jelen Feltételek szerinti összesített felelőssége semmilyen körülmények között nem haladja meg (a) a 3000 HUF értéket (vagy az azzal egyenértékű összeget a helyi pénznemben), vagy (b) a kötelezettséggel kapcsolatos keresetet megelőző 12 hónapban részünkre megfizetett összesített díjak mértékét. A Fishinda Kft. – beleértve partnereit, leányvállalatait, vállalkozóit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit – nem tehető felelőssé semmilyen elmaradt haszonért, adatvesztésért, vagy bármilyen más közvetett kárért a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan vagy a jelen Feltételek értelmében.

Ön vállalja, hogy kártalanítja a Fishinda-t, valamint annak partnereit, leányvállalatait, vállalkozóit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit az Ön által elkövetett, a jelen Feltételek megszegése következtében felmerülő összes igény, veszteség, kötelezettség, költség és kár kapcsán.

A kötelező fogyasztói törvények és rendeletek értelmében Önnek fogyasztóként sajátos jogai vannak. Jelen Feltételek értelmében nem áll szándékunkban korlátozni vagy módosítani ezeket  a jogokat, vagy a kötelező fogyasztói törvények és rendeletek által előírt kötelezettségeinél nagyobb felelősséget kiszabni Önre.

8. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat a saját felelősségére használja. A Fishinda elutasít minden a Szolgáltatásokkal kapcsolatos, akár kifejezett, akár hallgatólagos felelősséget, beleértve, de nem korlátozva a következőkre: pontosság, megbízhatóság, nem jogsértő vagy zavartalan működés vagy hozzáférés.

9. ENGEDMÉNYEZÉS

A Fishinda jogosult bármely jogának és kötelezettségének jelen Feltételek szerinti korlátlan engedményezésére.

10. MÓDOSÍTÁSOK

A Fishinda bármikor változtatásokat eszközölhet a Szolgáltatásokon. Ilyen például a funkciók hozzáadása vagy eltávolítása, vagy a Szolgáltatás felfüggesztése.

Emellett a Fishinda bármikor jogosult módosítani ezeket a Feltételeket. Minden a Feltételeket érintő nagyobb módosítást illetően 30 nappal előre értesíteni fogjuk Önt e-mailben, de tanácsoljuk a https://fishinda.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon közzétett legújabb verzió rendszeresen ellenőrzését is. Amennyiben nem kívánja elfogadni az ilyen Feltételeket, úgy megszüntetheti fiókját. A Szolgáltatások bármilyen további felhasználása a módosított Feltételekről történő értesítést követően egyúttal az Ön elfogadását jelenti.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Lehetősége van előfizetni a Fishinda prémium szolgáltatásaira. 14 és 18 éves kor közötti felhasználó előfizetése csak annak törvényes képviselője hozzájárulásával történhet. A prémium szolgáltatások használatért kiszabott díjak a www.fishinda.com oldalon szerepelnek. Az ezen időről időre változó díjakról történő tájékoztatást a Fishinda oldalán közzétesszük, vagy 30 nappal korábban e-mailben küldünk információt. Az új díjak alkalmazását követően a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja az új díjszabást.

Az előfizetés minden esetben a Google Play Store vagy az Apple App Store áruházakon keresztül történik, így az előfizető adatainak módosítására is itt van mód. Kérjük, hogy mindig azzal az email címmel lépj be, amivel az előfizetésed megvásároltad, mert csak így tudjuk garantálni a prémium funkciók elérését.

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződéseket a Fishinda Kft. nem iktatja. Azok a Google Play Store és az Apple App Store áruházakban érhetők el a felhasználói profil alatt.

12. HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI

A Fishinda tartalmazhat linkeket harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokhoz és/vagy bizonyos harmadik felek által biztosított szolgáltatások hozzáférhetővé tehetők a Fishinda-n keresztül. Ezek a szolgáltatások az illetékes harmadik felek szerződési feltételeinek hatálya alá tartoznak. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a harmadik felek feltételeit, melyek az Ön és a harmadik felek közötti megállapodást jelentik.

13. SZELLEMI TULAJDON

Ön egyetért azzal, hogy minden a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog a Fishinda vagy annak jogai birtokosainak tulajdonában áll.

14. TELJES SZERZŐDÉS

A honlapunkon megjelenített Feltételek és irányelvek képviselik a Szolgáltatásokkal kapcsolatos teljes megállapodást Ön és a Fishinda között, valamint felülírják az összes azt megelőzően létrejött megállapodást és megegyezést az említett felek között.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból nem érvényesíthetőnek minősül, úgy az ilyen rendelkezést módosítani kell a fennmaradó rendelkezések érvényességnek és végrehajthatóságának érintése nélkül.

15. VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS JOGVITÁK

Ezen Feltételek a magyar jogszabályok szerint értelmezendők és szabályozandók. Ön és a Fishinda egyetértenek a magyar bíróságok nem kizárólagos joghatóságát illetően minden ezen Megállapodásból kifolyólag vagy azzal kapcsolatosan felmerülő igény, vita vagy ellentét kapcsán, illetve a Megállapodás megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenítésével összefüggésben.

Ezen Feltételek a magyar jogszabályok szerint értelmezendők és szabályozandók. Ön és a Fishinda egyetértenek a magyar bíróságok nem kizárólagos joghatóságát illetően minden ezen Megállapodásból kifolyólag vagy azzal kapcsolatosan felmerülő igény, vita vagy ellentét kapcsán, illetve a Megállapodás megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenítésével összefüggésben.

A Felhasználó a Szolgáltató által kivizsgált és elutasított panaszával a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testületekhez fordulhat. Az illetékes békéltető testületek listája a következő internetes oldalon elérhető: http://www.bekeltetes.hu/. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelyén alapulóan a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület az illetékes Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: +36 22 510-310 Fax: +36 22 510-312 E-mail: bekeltetes@fmkik.hu. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://ec.europa.eu/od

Budapest, 2019. 04. 10.