FISHINDA - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az alábbi adatvédelmi irányelvek határozzák meg, hogy a Magyar Állam törvényei alapján működő jogszerűen bejegyzett Fishinda Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő, cégjegyzékszám: 07-09-027623; székhely: 8096 Sukoró, Páfrány köz 11. Magyarország) hogyan gyűjti, használja és osztja meg a Fishinda alkalmazás, https://www.fishinda.com, valamint egyéb applikációk, eszközök és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások (együttesen: “Szolgáltatások”) használata során nyert adatokat. A Szolgáltatások használatával vagy elérésével a felhasználó tudomásul veszi az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint hozzájárul adatainak felhasználásához az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint. Amennyiben nem járul hozzá az előbbiekhez, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat!

1. SZEMÉLYES ADATOK

Személyes információit esetlegesen összegyűjthetjük és/vagy eltárolhatjuk. Az így összegyűjtött adatok típusukat illetően magukba foglalhatnak neveket, felhasználóneveket, jelszavakat, e-mail címeket, címeket, nemi és földrajzi adatokat, fizetési információkat, valamint egyéb generált tartalmakat, melyek személyazonosításra szolgálhatnak (például fotók). Minden általunk gyűjtött és/vagy tárolt adat a meglévő, valamint új Szolgáltatások és termékek biztosítására és fejlesztésére szolgál, valamint elősegíti a felhasználói szokások feltérképezését és a Szolgáltatások személyre szabását. Adatai statisztikai és marketing célokra is felhasználhatók. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy együttműködő partnereink és/vagy cégünkkel kapcsolatban álló vállalatok esetlegesen kapcsolatba lépjenek Önnel – többek között – kapcsolódó termékek és szolgáltatások tekintetében, melyek érdekelhetik Önt.

Személyes adatai megoszthatók harmadik személlyel, mint például a cégcsoport tagjaival, együttműködő társaságokkal és alvállalkozókkal, az Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célokból, illetve vállalkozások, vagyontárgyak vagy eszközök lehetséges eladása vagy vétele esetén. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatai fogadhatók és/vagy átruházhatók ezen címzettek számára az Európai Gazdasági Térségen belül és kívül egyaránt. A rendeleteknek, törvényeknek, illetve bármely hatóság által előírt kötelezettségnek eleget téve adatait átadhatjuk a hatóságok vagy egyéb tisztviselők részére az Ön előzetes hozzájárulása nélkül.

Ön évente egyszer díjmentesen jogosult tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, mely tájékoztatás írásbeli kérelem benyújtásához kötött. Kérésére a még fel nem dolgozott adatokat helyesbítjük, blokkoljuk vagy töröljük az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: info@fishinda.com

2. COOKIE-K

A Szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket a böngészője egyedi beazonosításához, vagy információk és beállítások a böngészőjén történő tárolására küldenek a weboldalak a számítógépére. Az alábbi cookie-k használatosak www.fishinda.com oldalon:

  • Lang – a cookie a felhasználó által preferált nyelvet tartalmazza. 1 év után lejár.
  • MemberID – a cookie az aktuális felhasználó azonosítóját tartalmazza. Kiválaszthatja, hogy ez egy session cookie (a böngésző bezárásakor törlődő), vagy állandó cookie legyen, amely ezután 30 nap múlva lejár.
  • MemberPassword – a cookie az aktuális felhasználó hitelesítési adatait tartalmazza. Kiválaszthatja, hogy ez egy session cookie (a böngésző bezárásakor törlődő), vagy állandó cookie legyen, amely ezután 30 nap múlva lejár.
  • Mi is a Google Analytics segítségével gyűjtjük a honlap látogatottsági statisztikáját. Több cookie is a Google által kreálódik, melyekről részletesebben itt olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben nem szeretné eltárolni a cookie-kat, a web böngésző beállításaiban kikapcsolhatja a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó cookie-k fogadását, vagy akár törölheti is azokat. Vegye figyelembe azonban, hogy a cookie-k nélkül esetlegesen nem tudja használni a Szolgáltatások összes funkcióját.

3. HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a Fishinda-val. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználók eszközein, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében a Fishinda semmilyen felelősséget nem vállal.

4. LINKEK

A Szolgáltatásokból ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk.

5. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Az adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Szolgáltatásokat megfelelően működtetni tudjuk, amelyhez szükséges különösen a Szolgáltatásokra vonatkozó látogatási adatok nyomon követése, és az azok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Ön személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatjuk.

A fentieken kívül felhasználhatjuk ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzük, illetve a Szolgáltatások funkcióit javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk a Szolgáltatások teljes használatról.

Felhasználhatjuk az így nyert információkat arra is, hogy a Szolgáltatások használatával kapcsolatban statisztikákat állítsunk fel, illetve elemezzünk, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsunk, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzunk.

A marketing célú felhasználás keretében, igyekszünk Önnek kizárólag releváns információkat küldeni, amelyek a Szolgáltatások üzleti ajánlatait, és a Fishinda-val szerződésben álló harmadik személyek üzleti ajánlatait tartalmazza.

6. BIZTONSÁG

A kereskedelmileg indokolt maximális mértékben törekszünk személyes adatai titkosságának megőrzésére. Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítjuk vagy átadjuk, felhívjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Szolgáltatásokban való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Fishinda az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Nem vagyunk felelősségre vonhatók átviteli hiba folytán, vagy harmadik fél által okozott jogellenes cselekmények következtében létrejövő adatvesztés vagy nyilvánosságra hozás esetén, illetve az Ön saját akaratából bekövetkező nyilvánosságra hozás eredményeképp keletkező kárért sem.

Nyilatkozunk továbbá, hogy semmilyen körülmények között nem gyűjtünk különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A fishinda fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2017. 03. 23.