FISHINDA - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Следните условия за ползване (наричани по-долу Условия“) се отнасят за използването на приложението Fishinda, уебсайта www.fishinda.com други приложения и инструменти и всички свързани услуги (съвместно с „Услугите“), предоставени от Fishinda Kft. , регистрационен номер 07-09-027623, дружество, узаконено и учредено съгласно законите на Унгария, със седалище и адрес на управление Páfrány köz 11., 8096 Sukoró, Унгария. С достъпа до и / или използването на Услугитепотвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с Условията. Ако сте под 18-годишна възраст, вие се съгласявате, че вашият законен настойник е прочел Условиятаи е съгласен с Условията.

1. УСЛУГИ

Уеб сайтът и мобилните приложения на Fishinda са услуги, използвани за регистриране, наблюдение и споделяне на данни/информация, свързани с риболова. Приемайки „Условията“, Fishinda  ви предоставя неограничено, непрехвърляемо, неподлежащо на лицензиране и ограничено право на достъп и използване на нашите „Услуги” само за ваши собствени лични цели, при условие че вашето използване е в съответствие с настоящите „Условия”.

Потребителите приемат и се съгласяват, че носят пълната отговорност за интернет връзката и / или мобилните разходи, които могат да възникнат при използването на Услугите. За допълнителна информация се обърнете към компетентния интернет доставчик или мобилен оператор.

Чрез „Условията, Fishindaвипредоставя достъп и разрешение за използване на Услугитев съответствие с Условията. Потребителите съзнават пълната си отговорност за получаването на всички необходими лицензи за риболов и други разрешения, необходими за риболов, на указаните от нас места в приложението.

2. СЪДЪРЖАНИЕ

Fishinda високо оценява/цени взаимното зачитане и автентичността на споделеното от потребителите съдържание. Използвайки или взаимодействайки си с „Услугите““ или други потребители на „Услугите“, потребителите могат да изпращат, качват, комуникират, предават или по друг начин предоставят достъп до съдържание като картина/снимка, видео, текст, звук, данни за географското положение и друго съдържание(„Съдържание“) на Fishinda и / или други потребители на Услугите. Всички потребители се съгласяват, че съдържанието, което изпращат, качват, комуникират, предават или по друг начин предоставят

 • е автентично и правилно, също така не съдържа невярно или заблуждаващо съдържание;
 • не съдържа информация, която е заплашителна, обидна, клеветническа, порнографска, расова или етнически-обидна, дискриминационна, или по друг начин незаконна или неадекватна;
 • не съдържа незаконно разпространявана информация (като вътрешна информация или поверителна информация);
 • не съдържа реклами, промоционални материали, нежелана поща, спам, верижно писмо, пирамидална схема или друга форма на предлагане;
 • не съдържа софтуерни вируси или други технологии, които биха могли да навредят на Услугитеили интересите или собствеността на Услугитеили нейните потребители.

Fishinda оценява възможността да бъде уведомена осъдителна или неразрешена употреба на Съдържанието, затова потребителите, притежателите на права и притежателите на лицензи се насърчават да информират Fishinda за всяко възможно нарушение, като изпратят имейл до info@fishinda.com.

Fishinda си запазва правото по свое усмотрение – но не е задължително – да премахва съдържание от „Услугите“. Fishinda не преглежда/проверявасъдържанието, поради което не носи отговорност за предоставено от трета страна или потребител съдържание или информация, съдържаща се в него, предоставена или използвана по друг начин във връзка с „Услугите“, и не носи отговорност за премахването или загубата на съдържание.

Ако„Съдържанието“, изпратено, качено, съобщено, предавано или по друг начин предоставено от потребителите, води до каквото и да било право върху интелектуална или индустриална собственост (като авторско право), тогава потребителите дават неограничено, неизключителено, неотменимо, непрекъснато,  безвъзмездно, напълно прехвърляемо право на Fishinda да използва, копира, възпроизвежда, променя, превежда, прехвърля, прави публично достъпно и / или изпълнява такова съдържание във връзка със „Услугите“. В такива случаи, в максималната степен, разрешена от действащотоправо, потребителите се отказват от своето морално право и / или от всяка претенция, посочена в „Съдържанието. Потребителите потвърждават и се съгласяват, че „Съдържанието“може да бъде споделено с партньори на Fishinda и / или компании, с които сътрудничим.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

Трябва да се спазват специални правила, за да се запази целостта на „Услугите“. Можете да използвате „Услугите“ , само ако:

 • Потребителите са достигнали най-малко четиринадесет (14) години;
 • Потребителите се съгласяват да използват Услугитесамо за лични цели, а не за търговска употреба, като маркетинг или продажба на стоки за услуги;
 • Потребителите се съгласяват да изпращат, качват, комуникират, предават или предоставят по друг начин съдържание, което единствено те притежават или по друг начин са оторизирани да предоставят в Услугите;
 • Потребителите не трябва да използват име или имейл адрес на друго лице или организация по време на ползването на Услугите;
 • Ако създадете потребителски акаунт/профил, вие се съгласявате, че ще създадете само един акаунт за платформа, предоставите Вашето пълно име и валиден имейл адрес, чрез който ще можем да се свържем с Вас, както и всяка друга стъпка, необходима, за регистрирането на профил; Вие се съгласявате да запазите данните си за вход в защитен потребителски акаунт, който включва, но не само, да не разкривате вашите данни за вход на никой друг или да не позволявате на някой друг да използва данните или акаунта ви за вход; и вие приемате/поемате пълна отговорност за дейностите, извършвани от използването на Вашия акаунт;
 • Потребителите не трябва да събират никаква лична информация (като потребителско име и имейл адрес) относно други потребители на Услугитебез тяхното съгласие;
 • Потребителите не трябва да декомпилират, разглобяват или обръщат Услугитеили да избягват, деактивират или по друг начин да се намесват в технологичните процеси или свързаните със сигурността характеристики на Услугите;
 • Потребителите се съгласяват да не премахват или изменят никакви права за авторски права или други съобщения за собственост.

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато се регистрирате за даден профил, ни предоставяте лични данни, които могат да се считат за лична информация, съгласно действащото законодателство. В тези случаи Fishinda действа като страна, която отговаря за вашите лични данни. Приемайки „Условията“, потребителите разрешават на Fishinda да използва събраните данни в съответствие с Декларацията за поверителност, публикувана на: https://fishinda.com/adatvedelmi-nyilatkozat/

В допълнение, ако сте съгласни, че нашите „Услуги“ могат да взаимодействат с трети страни (напр .: сайтове от социалните мрежи), ни давате разрешение да използваме информацията, която тази трета страна споделя с нас. Препоръчваме ви да прочетете внимателно Условията на трети страни, за да видите каква информация може да споделят с нас.

5. БИСКВИТКИ

По време на посещението или взаимодействието с Услугите, Fishinda или нейните оторизирани доставчици на услуги използват „бисквитки“ за съхраняване на определени типове информация. ПриемайкиУсловията, потребителите дават съгласие Fishinda да използва „бисквитките“ в съответствие с Декларацията за поверителност, публикувана на: https://fishinda.com/adatvedelmi-nyilatkozat/.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТМЯНА

Потребителският акаунт и използването на „Услугите“могат да бъдат прекратени по всяко време. Fishinda има право да прекрати потребителски профили и / или използването на „Услугите“в случай на нарушаване на „Условията“. “. В случай на незначителни несъответствия FishBrain няма намерение да прави това. Непотвърдените профили или профили, които са били неактивни за дълго време, също могат да бъдат отменени/изтрити/анулирани.

Потребителите приемат, че цялото им съдържание ще бъде недостъпно поради прекратяването на профила, образувано от която и да е страна.

С ползването на „Услугите“, потребителите се отказват от всякакви предишни права за анулиране.

7. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Нито една част от „Условията“не изключва или не ограничава нашата отговорност по отношение на каквато и да е форма на злоупотреба, невярно представяне или небрежност, произтичаща от наша страна, и телесни повреди.

Общият размер на отговорността на Fishinda във връзка със „Услугите“или „Условията“не надвишава при никакви обстоятелства (а) стойност на: а) 3000 HUF (или идентична сума в местна валута); или б) общите такси, платени ни през 12-те месеца преди действието, пораждащо отговорността във връзка със задължението кумулативни такси. Fishinda – включително нейните партньори, филиали, изпълнители, служители, директори, служители и агенти – във връзка с настоящите „Условия“ или по силата на „Услугите“ не носят отговорност за загуба на печалба, загуба на данни или други косвени щети.

Потребителите се съгласяват да обезщетят Fishinda – включително нейните партньори, филиали, изпълнители, служители, директори, служители и агенти – за всички искания, загуби, задължения, разходи и щети, свързани с нарушението на „Условията“.

Потребителите имат специални права съгласно задължителните закони и разпоредби за потребителите, които не са ограничени или променени от „Условията“.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Вие потвърждавате, че използвате „Услугите“ на свой собствен риск. Fishinda ще отхвърли всички гаранции, свързани с услугата, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, точност, надеждност, ненарушаване или неограничена работа или достъп.

9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Fishinda е упълномощена да прехвърля правата и задълженията си без ограничения съгласно „Условията.

10. МОДИФИКАЦИИ

Fishinda има право да променя „Услугите“по всяко време. Тези модификации могатда представляватдобавяне или премахване на функции или преустановяване на „Услугите“.

Fishinda също е упълномощена да променя „Условията“по всяко време. Потребителите се информират за основните промени в „Условията“чрез и-мейл/електронна поща 30 дни предварително. Последната версия на „Условията“е публикувана на адрес https://fishinda.com/aszf/. В случай че потребителите не желаят да се съгласят с тези условия, профилът може да бъде прекратен по всяко време. Всяко продължаващо използване на „Услугите“след уведомяване за изменени условия представлява приемане.

11. ПЛАЩАНЕ

Абонаментът за премиум услуги на Fishinda от потребители на възраст под 18 години е само при одобрение на законния настойник. Таксите за премиум услуги са посочени на www.fishinda.com. В случай на промяна на такси- актуализират се на уебсайта на Fishinda или се анулират чрез уведомления по електронната поща с предизвестие от 30 дни. Всяко продължително използване на Услугитеслед прилагането на новите такси представлява съгласие.

12. УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите на трети страни могат да бъдат достъпни чрез Fishinda, което може да включва и връзки към услуги на трети страни. Посочените по-горе услуги са предмет на съответните условия на трети страни. Препоръчваме ви да прочетете внимателно условията на трети страни, тъй като те представляват споразумение между вас и третата страна.

13. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Потребителите приемат, че всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост, свързани с Услугите, се притежават от Fishinda или неговите лицензодатели.

14. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

„Условията“и правилата, публикувани на уебсайта на Fishinda, представляват цялостното споразумение между потребителите и Fishinda за „Услугите“и заменят всички предишни споразумения между двете страни.

Ако някоя от разпоредбите на тези „Условия” се счита за невалидна, невалидна или поради някаква причина неприложима, такава разпоредба се коригира и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

15. ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРОВЕ

Условията се уреждат и тълкуват съответно законите на Унгария. Потребителите приемат/са съгласни, че съдилищана Унгариянямат изключителна юрисдикция да разрешават всеки спор, спор или претенция, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, или нарушение, прекратяване или недействителност на споразумението.

Budapest, Hungary, 23.03.2017.